Policzki (“chomiczki”) + podbródek (modelowanie wzdłuż całej linii żuchwy)